PL Messer Cutting System

Oprogramowanie


OmniWin

OmniWin to pakiet programów wspomagający cały cykl
produkcyjny. W jego skład wchodzą: baza danych części, baza
arkuszy blach oraz bazy zleceń i planów. Ponadto
programy graficzne OmniCAD - do kreślenia, OmniNest -
do rozplanowywania detali na blachach i OmniBevel do
ukosowania, jak również programy pomocnicze takie jak
Hotline, Import czy Converter.


OmniCadNest

Program obejmujący swoimi funkcjami wszystkie etapy
procesu cięcia blachy - od konstrukcji geometrii detali
(łącznie z biblioteką standartowych konturów), poprzez
rozplanowanie ich na arkuszach blach (możliwość manualnego i
automatycznego rozkładu) jak i generowanie kodu NC w formatach DIN i ESSI.
Obsługa programu oraz funkcje CAD są identyczne jak w
programie AutoCAD.


OmniUnfold

Program do generowania planów i kodu dla maszyn w
oparciu o rozwinięcia trójwymiarowych modeli
przenikania dowolnej ilości rur o dowolnych profilach.
W banku danych programu zdefiniowanych zostało ponad
150 różnego rodzaju opcjonalnych połączeń. Po
uzupełnieniu parametrów wymiarowych, program
automatycznie generuje geometrie wszystkich rozwinięć,
rozplanowuje je optymalnie na arkuszach blachy i
generuje kod NC.


OmniBevel

Program do generowania kodu NC dla maszyn z
głowicami ukosującymi.
W zależności od rodzaju stosowanych agregatów
ukosujących, program automatycznie uzupełnia
geometrie detali o specjalne kontury będące wymogiem
danej technologii cięcia.


OmniTube

Specjalny program do generowania kodu NC przede
wszystkim dla maszyn wyposażonych w agregat do
ciecia rur, ale nie tylko. Ogólnie program ten oblicza
rzuty dwuwymiarowych konturów (np. tekstów) na
trójwymiarowe powierzchnie rur o przekrojach okrągłych
lub prostokątnych oraz rozwinięcia powstałych w ten
sposób geometrii.